Vad är juroday?

Juroday är den Affärsjuridiska Föreningens årliga arbetsmarknadsdag vid Linköpings Univeristet. Det främsta målet med Juroday är att sammanföra företag och studenter, alltså är det ett jättebra tillfälle för både studenter och företag att träffa kommande arbetsgivare/arbetstagare. 

I samband med mässan finns det inpirationsföreläsnigar, tävlingar, inviduella CV- granskningar, kontaktsamtal och möjlighet att vara mässvärd. Utöver detta bjuds det på en hel del mingel och mäss-dagen avslutas alltid med en bankett för studenter, lärare och utställare - något som brukar vara mycket populärt!

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!

Följ gärna vårt konto "Juroday" på instagram! Utöver information om Juroday och alla utställare, så får du även se arbetet bakom kulisserna.

Postadress
Affärsjuridiska föreningen
Kårallen
Linköpings Universitet

581 83 Linköping