Kontaktsamtal

Ett kontaktsamtal är en lättsam intervju som varar i cirka 30 minuter. Under samtalet kan du och företaget tala fritt och lära känna varandra. Detta är ett unikt tillfälle för dig, oavsett vilken årskurs du går i, att få personlig kontakt med företagen. Ett kontaktsamtal är det perfekta sättet att visa vad du har att erbjuda.

Ta chansen! Kanske är det just du som lyckas få en en värdefull kontakt som leder till en praktikplats och/eller ett jobb!