DE AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMENS ÅRLIGA ARBETSMARKNADSDAG
JURODAY - 27 FEBRUARI 2020

Juroday presenteras av den affärsjuridiska föreningen

i samarbete med pwc