DE AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMENS ÅRLIGA ARBETSMARKNADSDAG
JURODAY

Vi vill återigen välkomna studenter och företag till affärsjurdiska föreningens arbetsmarknadsdag! 
Mässan kommer gå av stapeln den 24 februari 2022

 information angående mässan 2022

Jurodaygruppen tar rådande pandemi på största allvar och kommer därför rätta oss efter rekomendationer från FHM.

Förhoppningen är att mässan skall hållas fysikt på Linköpings Universitet.

24 FEBRUARI 2022 

10:00-14:00 

Campus Valla
Linköping
 
Juroday presenteras av den affärsjuridiska föreningen