DE AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMENS ÅRLIGA ARBETSMARKNADSDAG
JURODAY

 

Vi vill återigen välkomna studenter och företag till affärsjurdiska föreningens arbetsmarknadsdag! Mässan kommer gå av stapeln den 1-3 mars 2021. 


                                                    information angående mässan 2021

Jurodaygruppen tar rådande pandemi på största allvar och kommer därför rätta oss efter rekomendationer från FHM och därför kommer Juroday 2021 anordnas digitalt. Tillsammans med FLiNS vill vi i jurdaygruppen därför presentera årets digitala mässa Juro§Pol! 

Mässan anordnas via hemsidan https://juropol.se och kommer vara aktiv mellan den 1-3 mars, 10.00-14.00. 
 Juroday presenteras av den affärsjuridiska föreningen